Jak pracować z potokami?

Przetwarzanie danych składa się najczęściej z wielu kroków. Wykonujemy operację A, później B, później C itp.

Ważne jest aby patrząc na kod R było łatwo zrozumieć jakie operacje są wykonywane.

Potoki to mechanizm wprowadzony niedawno do R, ale który szybko zdobył wielu zwolenników, ponieważ bardzo ułatwia pracę z przetwarzaniem danych.

Problem cebulki

Aby przedstawić potoki, rozpatrzmy najpierw taką serię czterech instrukcji.

library(dplyr)
library(PogromcyDanych)

# tylko volkswagen
tylkoVolkswagen <- filter(auta2012, 
             Marka == "Volkswagen")
# posortowane
posortowaneVolkswagen <- arrange(tylkoVolkswagen, 
                 Cena.w.PLN)
# tylko Golf VI
tylkoGolfIV <- filter(posortowaneVolkswagen, 
           Model == "Golf", Wersja == "IV")
# tylko z małym przebiegiem
tylkoMalyPrzebieg <- filter(tylkoGolfIV, 
              Przebieg.w.km < 50000)

W języku R można wynik jednej funkcji bezpośrednio przekazać jako argument kolejnej funkcji. Z tego powodu, aby skrócić zapis często stosuje się zapis ,,na wielką cebulkę''.

Mało czytelny, choć często spotykany zapis.

tylkoMalyPrzebieg <- 
 filter(
  filter(
   arrange(
    filter(
     auta2012, 
     Marka == "Volkswagen"), 
    Cena.w.PLN), 
   Model == "Golf", Wersja == "IV"), 
  Przebieg.w.km < 50000)

Taką cebulkę czyta się od środka na zewnątrz. Najpierw wykonywane jest filtrowanie, później sortowanie, później jeszcze dwa razy sortowanie.

Jednak taki zapis nie jest czytelny. Nazwy funkcji znajdują się z jednej strony a pozostałe argumenty po prawej stronie. Przy dłuższych cebulkach łatwo się pomylić, które argumenty są do których funkcji.

Jak działa operator potoku?

Rozwiązaniem problemu cebulki jest stosowanie specjalnego operatora do przetwarzania potokowego %>%. Ten operator pochodzi z pakietu magrittr (cytując z jego dokumentacji: to be pronounced with a sophisticated french accent) i jest dostępny po włączeniu pakietu dplyr.

Instrukcja a %>% f(b) jest równoważna instrukcjif(a, b).

Można też opisać go następująco: Operator przekazuje lewą stronę jako pierwszy argument funkcji wskazanej z prawej strony.

Potoki w akcji

Cebulka, którą powyżej opisaliśmy powyżej może być zapisana równoważnie w następujący, znacznie bardziej czytelny, sposób.

Dla takich potoków, dodatkowo można zastosować operator przypisania -> dzięki czemu kolejność czytania takiego potoku jest konsekwentnie od lewej do prawej.

auta2012 %>%                  # weź dane o autach
 filter(Marka == "Volkswagen") %>%       # pozostaw tylko Volkswageny
 arrange(Cena.w.PLN) %>%            # posortuj malejąco po cenie
 filter(Model == "Golf", Wersja == "IV") %>%  # pozostaw tylko Golfy VI
 filter(Przebieg.w.km < 50000) ->       # pozostaw tylko auta o małym przebiegu
 tylkoMalyPrzebieg

head(tylkoMalyPrzebieg[,1:9])
##  Cena Waluta Cena.w.PLN Brutto.netto KM kW   Marka Model Wersja
## 1 4800  PLN    4800    brutto 150 110 Volkswagen Golf   IV
## 2 7500  PLN    7500    brutto 75 55 Volkswagen Golf   IV
## 3 8000  PLN    8000    brutto 100 74 Volkswagen Golf   IV
## 4 8300  PLN    8300    brutto NA NA Volkswagen Golf   IV
## 5 8500  PLN    8500    brutto 75 55 Volkswagen Golf   IV
## 6 8500  PLN    8500    brutto 100 74 Volkswagen Golf   IV

Funkcje z pakietu dplyr są tak zdefiniowane by pierwszym argumentem był zawsze zbiór danych. Przez to domyślne zachowanie operatora %>% pozwala na taki skrótowy zapis.

Dla funkcji, które zbiór danych przyjmują jako drugi lub kolejny argument można miejsce gdzie należy wstawić lewą stronę operatora %>% wskazać symbolem ..

W poniższym przykładzie zbiór danych iris zostanie wstawiony do jako argument data= ponieważ to miejsce wskazuje symbol ..

iris %>%
 lm(Sepal.Length~Species, data=.) %>%
 coef

Wynikiem funkcji lm() jest model liniowy. Również on może być przekazany operatorem %>% dalej.

Na powyższym przykładzie jest on przekazany do funkcji coef(). Jeżeli jest to jedyny argument tej funkcji, to można pominąć nawiasy, operatora %>% i tak będzie wiedział że należy tę funkcję wywołać.