Przewodnik po pakiecie R 4.0

Przewodnik jest zbiorem materiałów poświęconych językowi oraz bibliotekom programu R. Wykorzystuję je do prowadzenia zajęć na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

Wersja oficjalna: http://biecek.pl/R. Wersja developerska (różni się od papierowej) http://pbiecek.github.io/Przewodnik/

Materiały do Przewodnika

Kody źródłowe i wyniki dla wersji oficjalnej Przewodnika.

Rozdział 1 Wprowadzenie: https://rawgit.com/pbiecek/Przewodnik/master/rozdzial1.html

Rozdział 2 Podstawy pracy z R: https://rawgit.com/pbiecek/Przewodnik/master/rozdzial2.html

Rozdział 4 Niezbędnik statystyka: https://rawgit.com/pbiecek/Przewodnik/master/rozdzial4.html

Rozdział 5 Graficzna prezentacja danych: https://rawgit.com/pbiecek/Przewodnik/master/rozdzial5.html

Jak to zrobić w Pythonie?

Krzysztof Trajkowski przygotował tłumaczenia kodów z wybranych rozdziałów na język python.

Rozdział 1: https://rawgit.com/pbiecek/Przewodnik/master/rozdzial1_python.html

Rozdział 2: https://rawgit.com/pbiecek/Przewodnik/master/rozdzial2_python.html

Rozdział 4: https://rawgit.com/pbiecek/Przewodnik/master/rozdzial4_python.html

Rozdział 5: https://rawgit.com/pbiecek/Przewodnik/master/rozdzial5_python.html