Jak zainstalować RStudio?

RStudio jest narzędziem ułatwiającym pracę z R. Jest to edytor, manager wersji, narzędzie wspierające debugowanie, tworzenie pakietów, aplikacji czy raportów. Można żyć bez tej nakładki, ale co to za życie.

Najnowszą wersję RStudio Desktop można pobrać ze strony http://www.rstudio.com/products/rstudio/download/.

Nie musimy pamiętać tego adresu, wystarczy wpisać w Google R Studio download a powyższy adres będzie pierwszym linkiem.

Praca z RStudio jest znacznie przyjemniejsza gdy nauczymy się kilku podstawowych skrótów klawiszowych. Pełną listę skrótów można znaleźć pod adresem: https://www.rstudio.com/wp-content/uploads/2016/01/rstudio-IDE-cheatsheet.pdf

Najprzydatniejsze skróty to:

  • Ctrl+1-9, przełączanie pomiędzy oknami aplikacji
  • Ctrl/Cmd+UP, historia komend
  • Ctrl+L, czyści konsolę
  • Tab, uzupełnianie kodu
  • Ctrl/Cmd+Shift+C, komentowanie linii lub zbioru linii kodu
  • Ctrl/Cmd+ENTER, wykonanie zaznaczonego kodu w konsoli.