Co trzeba zainstalować aby pracować z R?

Aby wygodnie pracować z programem R potrzebujemy wykonać trzy kroki.

Pierwszy krok, to zainstalowanie podstawowego środowiska R, na które składa się interpreter i podstawowy zbiór pakietów. Już ten zestaw już ma potężne możliwości w większości przypadków wystarczające do analizy danych, rysowania wykresów i wykonywania innych typowych zadań.

Drugi krok, to instalacja edytora RStudio, narzędzia, które bardzo ułatwia prace z programem R. Nie jest to jedyny edytor dla R, ale z obecnych dzisiaj na rynku jest najlepszym rozwiązaniem. Podobnie jak R również ten edytor w wersji podstawowej jest dostępny bezpłatnie.

Trzeci i ostatni krok, to doinstalowanie dodatkowych pakietów z przydatnymi funkcjami. Aktualnie dostępnych jest ponad siedem tysięcy pakietów! Nie ma jednak potrzeby instalowania ich wszystkich od razu. Z reguły w miarę używania okazuje się, że przydałaby się nam jakaś dodatkowa funkcja, która jest już dostępna w pewnym pakiecie i dopiero wtedy warto taki pakiet doinstalować.

Poniżej znajduje się krótka informacja jak łatwo przebrnąć przez oba etapy instalacji.