Jak wygląda praca z programem R?

Praca z programem R jest najczęściej pracą interaktywną. Sam program R jest często kojarzony z konsolą w której mruga kursor i do której wprowadza się polecenia i z której odczytuje się wyniki.

Aby oddać ten styl pracy, w tej książce będziemy przedstawiać przykłady instrukcji R, wraz z wynikami, które te instrukcje generują. Zarówno instrukcje R jak i ich wyniki będą otoczone szarą ramką aby łatwiej było je odnaleźć. Wyniki są w liniach oznaczonych podwójnym komentarzem ##.

Przykładowo, funkcja substr() wycina z napisu podnapis o wskazanych współrzędnych. Po uruchomieniu programu R, wystarczy wpisać do konsoli poniższą instrukcję, aby w tej samej konsoli pojawił się wynik. Tutaj wynikiem jest napis składający się z jednej litery R.

substr("Co jest supeR?", start = 13, stop = 13)
## [1] "R"

Pisząc o funkcjach, pakietach, elementach języka stosować będziemy czcionkę o stałej szerokości znaków. Podając angielskie nazwy będziemy je oznaczać kursywą. Przy pierwszym wymienieniu nazwy funkcji z niestandardowego pakietu zaznaczymy również w jakim pakiecie ta funkcja jest dostępna. Zapis ggplot2::qplot() oznacza, że funkcja qplot() znajduje się w pakiecie ggplot2. Czasem funkcja o tej samej nazwie dostępna jest w różnych pakietach, wskazując w ten sposób jawnie w którym pakiecie dana funkcja się znajduje pozwala na jednoznaczne określenie o którą funkcję chodzi. Również w sytuacji gdy do użycia danej funkcji potrzeba zainstalować lub włączyć niestandardowy pakiet, warto wiedzieć w jakim pakiecie danej funkcji szukać. Na końcu tej książki znajduje się indeks funkcji zarówno alfabetyczny jak i w podziale na pakiety.